Preambul:
Prin incheierea prezentului acord, Beneficiarul confirma ca a solicitat si ca este de acord sa primeasca serviciile efectuate de Prestator, conform termenilor si conditiilor mentionate in paragrafele urmatoare.

Pentru ca Prestatorul sa poata oferi serviciile solicitate, Beneficiarul trebuie sa indeplineasca anumite conditii prealabile inceperii executarii contractului:

1) abilitate in utilizarea de smartphone si detinerea unui asemenea telefon mobil cu urmatoarele sisteme de operare:
1.a) IOS: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, iPad Pro (12.9 inch), iPad Pro (9.7 inch);
1.b) Android: Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy Note 4, Samsung Galaxy S7, HTC One X+, Google Nexus 4.

Solutia Telemediq de monitorizare la distanta a fost testata si functioneaza cu urmatoarele versiuni de platforme:

* telefoane iPhone, iPads si iPods Apple cu versiuni IOS superioare 9.3.5.
* telefoane si tablete cu versiuni Android superioare 4.4.

2) achizitia de dispozitive medicale integrate
2.1. Spirometru model MIR SmartOne
2.2. Tensiometru de brat model TD-3140
2.3. EKG model PM10
2.4. Glucometru model TD4277
2.5. Pulsoximetru model TD-8222
2.6. Cantar model TD2555

Dispozitivele medicale de mai sus, recomandate de Prestator ca fiind conectate cu solutia Telemediq de monitorizare la distanta, vor fi achizitionate de Beneficiar.

Tipuri de parametri care se pot monitoriza la distanta:
* tensiune arteriala
* puls / ritm cardiac
* glicemie
* saturatia oxigenului din sange
* greutate corporala
* functia respiratorie (FEV1 / PEF)
* activitatea electrica a inimii (EKG)

3) conexiune la internet

I. OBIECTUL ACORDULUI
1.1. Prestatorul va efectua in folosul Beneficiarului servicii de monitorizare medicala la distanta.
1.2. Serviciile de monitorizare ce fac obiectul prezentului contract reprezinta servicii de informare, au scop educational si informativ general si nu sunt servicii de asistenta medicala. Serviciile oferite nu tin locul unei consultatii medicale, nu reprezinta un act medical de nici un fel, nu inlocuiesc diagnosticarea efectuata de un medic specialist si nu reprezinta o recomandare cu privire la efectuarea propriu zisa a unui tratament medical.
1.3. Monitorizarea medicala la distanta se realizeaza prin analiza zilnica a masuratorilor efectuate de Beneficiar, conform instructiunilor stricte ale Prestatorului, folosind dispozitivele medicale si nemedicale indicate de Prestator.
1.4. Serviciul de monitorizare medicala la distanta va fi efectuat de catre Prestator in timpul orelor de program normal de lucru (luni-vineri intre orele 11.00-19.00). Serviciul respectiv nu va fi prestat in afara orelor de program, in timpul noptii sau in timpul sarbatorilor legale.
1.5. Prestatorul va folosi personal medical specializat in vederea executarii serviciilor de monitorizare ce fac obiectul acestui contract.
1.6. Prestatorul va contacta prin telefon Beneficiarul saptamanal si ori de cate ori considera ca abaterile parametrilor masurati sunt relevante pentru conduita terapeutica.
1.7. Serviciile de monitorizare medicala la distanta vor fi prestate in exclusivitate pentru Beneficiar.

II. DURATA ACORDULUI
2.1. Abonamentul de monitorizare medicala la distanta se incheie pentru o durata minima de 1 luna. Data de inceput a abonamentului se considera ca fiind data la care Beneficiarul a indeplinit conditiile tehnice prealabile necesare pentru furnizarea acestui serviciu de catre Prestator (disponibilitate smartphone, conexiune la internet, disponibilitate dispozitive medicale integrate)
2.2. Abonamentul este reinnoibil automat pe perioade egale cu cea initiala, daca nici una dintre parti nu notifica incetarea prelungirii acestuia.

III. PRETUL SI MODALITATI DE PLATA
3.1. Pretul serviciilor care fac obiectul prezentului contract este cel mentionat pe pagina web a Prestatorului.
3.2. Plata va fi facuta in avans pentru fiecare perioada de abonament de 1 luna.
3.3. Orice intarziere in efectuarea platii de catre Beneficiar da dreptul Prestatorului sa amane data de incepere a prestarii serviciilor / sa amane continuarea prestarii acestor servicii pana la data achitarii integrale a pretului.
3.4. Prestatorul poate sa modifice in orice moment pretul serviciilor afisat pe site, fara nici o notificare prealabila.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Drepturile si obligatiile Prestatorului
4.1.1. Sa furnizeze serviciile mentionate la Cap. II din acest contract.
4.1.2. Sa instruiasca Beneficiarul in vederea utilizarii platformei de telemedicina, a aplicatiei mobile si a dispozitivelor medicale.
4.1.3. Sa interpreteze valorile masuratorilor transmise de Beneficiar, utilizand personal medical calificat.
4.1.4. Sa valideze valorile masuratorilor transmise de Beneficiar.
4.1.5. Sa semnaleze catre Beneficiar eventuale nereguli in ceea ce priveste efectuarea masuratorii, transmiterea datelor, valorile inregistrate si sa discute cu acesta modalitatile de reglementare.
4.1.6. Sa indrume urgent pacientul catre cabinet / centrul medical sau un serviciu de primiri urgente atunci cand valorile masuratorilor sunt in afara limitelor prestabilite, in functie de evaluarea facuta de medicul specialist.
4.1.7. Sa acorde consultanta telefonica sau la sediu atunci cand apar probleme tehnice, de conectivitate, de functionare a dispozitivelor medicale.
4.1.8. Sa asigure, prin intermediul firmelor specializate, functionarea platformei de telemedicina si a aplicatiei mobile.
4.1.9. Prestatorul nu va fi responsabil pentru nici o intrerupere sau functionare defectuoasa a platformei de telemedicina, a aplicatiei mobile sau a dispozitivelor medicale din cauze ce exced controlului sau si nici pentru neplacerile sau disconfortul pe care Beneficiarul le-ar putea suferi din aceste cauze. In cazul producerii oricaror neplaceri sau pagube datorate oricaror cauze de acest gen, pierderile sunt suportate de partea care le-a suferit, cu exceptia cazului in care se prevede altfel in cuprinsul prezentului contract.
4.1.10. Sa respecte confidentialitatea datelor Beneficiarului si a masuratorilor efectuate de acesta.
4.1.11. In cazul nefunctionarii solutiei de monitorizare la distanta sau a aplicatiei mobile, Prestatorul va remedia eventualele sesizari in cel mai scurt timp posibil. Termenele de remediere pot fi prelungite daca defectiunile sesizate sunt generate de inoperabilitatea retelelor de telefonie mobila si/sau internet, intreruperea alimentarii cu energie electrica, interferente cu alte sisteme de telecomunicatii, utilizarea de catre Beneficiar a unor dispozitive sau componente necorespunzatoare sau incompatibile.

4.2. Obligatiile Beneficiarului
4.2.1. Sa efectueze masuratorile conform instructiunilor si manualelor de lucru oferite de Prestator.
4.2.2. Sa foloseasca personal serviciile care fac obiectul acestui contract si sa nu transmita folosinta serviciului sau dispozitivelor medicale sau nemedicale primite catre terti.
4.2.3. Sa indeplineasca / sa respecte conditiile tehnice comunicate de Prestator in vederea transmisiei de date, inclusiv achizitia de dispozitive medicale si nemedicale necesare in vederea interconectarii cu solutia informatica si efectuarii masuratorilor.
4.2.4. Sa respecte instructiunile si indrumarile primite de la Prestator atunci cand apar nereguli in ceea ce priveste efectuarea masuratorii, transmiterea datelor, valorile inregistrate si sa discute cu Prestatorul modalitatile de reglementare.
4.2.5. Sa se prezinte de urgenta la cabinet / centrul medical sau un serviciu de primiri urgente atunci cand medicul specialist ii semnaleaza ca valorile masuratorilor sunt in afara limitelor prestabilite.
4.2.6. Sa anunte Prestatorul imediat ce survine o defectiune sau problema in utilizarea aplicatiei mobile, a platformei de monitorizare la distanta sau a dispozitivelor medicale.
4.2.7. Sa nu copieze si sa nu dezvaluie tertilor nici o aplicatie software sau know-how implementate de Prestator.
4.2.8. Sa nu efectueze interventii sau modificari de orice natura asupra asupra programelor software instalate.
4.2.9. Sa nu utilizeze serviciul furnizat de Beneficiar in scopul comiterii de acte sau fapte de natura penala, contraventionala sau care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri sau care sunt de natura sa produca prejudicii Prestatorului sau unor terti.
4.2.10. Sa achite in avans contravaloarea serviciului medical, pe perioade succesive de 1 luna
4.2.11. Beneficiarul se obliga sa nu foloseasca alte dispozitive medicale sau dispozitive de comunicatii care nu sunt agreate de catre Prestator.
4.2.12. Sa achizitioneze de la furnizori autorizati dispozitivele medicale sau nemedicale necesare indeplinirii obliectului prezentului contract.

V. INCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Contractul inceteaza in urmatoarele conditii:
a) prin acordul de vointa al partilor exprimat in scris, in termenul de valabilitate, daca au fost achitate integral obligatiile;
b) prin ajungerea la termen.
5.2. Contractul se considera ca fiind reziliat de drept, fara interventia instantei si fara necesitatea indeplinirii vreunei formalitati, daca:
a) Beneficiarul incalca obligatiile din contract si nu remediaza incalcarea respectiva in termen de 3 zile calendaristice de la momentul incalcarii obligatiei respective;
b) Beneficiarul prejudiciaza securitatea sistemului sau incearca obtinerea de informatii ce nu au caracter public;
c) Prestatorul este in imposibilitate obiectiva de a mai furniza serviciul catre Beneficiar.
5.3. In cazul incetarii contractului inainte de termen, prin acordul partilor, platile facute in avans catre Prestator pana la sfarsitul perioadei contractuale vor fi retinute de catre Prestator, daca solicitarea de incetare prin acord a apartinut Beneficiarului. In cazul in care solicitarea de incetare prin acord a apartinut Prestatorului, platile facute in avans de Beneficiar vor fi restituite acestuia, direct proportional cu perioada contractuala pentru care nu s-au mai prestat servicii.
5.4. In cazul rezilierii contractului inainte de termen:
* platile facute in avans catre Prestator pana la sfarsitul perioadei contractuale vor fi retinute de catre Prestator cu titlul de daune-interese, atunci cand incetarea survine din culpa Beneficiarului

* platile facute in avans catre Prestator pana la sfarsitul perioadei contractuale vor fi restituite de catre Prestator de la momentul incetarii efective a prestatii serviciului si pana la sfarsitul perioadei contractuale, atunci cand incetarea survine din culpa Prestatorului.

VI. RASPUNDEREA PARTILOR
6.1. Prestatorul raspunde de calitatea interpretarii rezultatelor, cu conditia ca masuratorile sa fi fost facute de Beneficiar conform instructiunilor primite.
6.2. Prestatorul este obligat sa recomande Beneficiarului consultatie de specialitate atunci cand valorile masuratorilor sunt in afara limitelor prestabilite.
6.3. Serviciul de monitorizare medicala la domiciliu oferit de Prestator nu va tine loc de consultatie intr-un cabinet specializat sau de serviciul medical de urgenta, conform prevederilor de la pct. 1.2. din prezentul contract, Beneficiarul avand obligatia sa se prezinte pentru asistenta medicala specializata atunci cand Prestatorul ii recomanda in mod expres acest lucru.
7.4. Monitorizarea medicala la distanta va fi facuta de personalul specializat apartinand Prestatorului sau de colaboratori ai acestuia, in fiecare zi a programului de lucru specificat in art. 1.4., momentul vizualizarii valorilor masuratorilor transmise de pacient fiind stabilit de catre Prestator, in functie de fluxurile de lucru si de procedurile interne proprii.

VII. FORTA MAJORA
7.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde pentru neexecutarea la termen si/sau executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca acestea au fost cauzate de forta majora, asa cum o defineste legea.
7.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 48 de ore de la producerea evenimentului, si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor acestuia.
7.3. Daca, in termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa pretinda daune-interese.

VIII. CONFIDENTIALITATE
8.1. Informatiile incluse in acest contract sunt confidentiale. Incalcarea clauzei de confidentialitate da dreptul partii lezate sa solicite daune interese directe, dar si indirecte.

IX. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
9.1. Beneficiarul isi exprima consimtamantul ca datele cu caracter personal (nume, prenume, adresa postala, adresa de e-mail, telefon, detalii de plata) sa fie colectate si prelucrate in scopul realizarii obiectului prezentului acord, furnizarii de informatii prin intermediul e-mail-ului, sms, telefonului, platformelor de social media referitoare la campanii de marketing, oferte speciale, evenimente si/sau alte forme de publicitate.
9.2. Beneficiarul a fost informat și a înțeles pe deplin posibilitatea revocarii acordului sau în orice moment, cu efect ulterior, printr-un e-mail transmis către office@telemediq.ro. Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus.